Kiezer buiten Nederland – Permanente registratie

Stemmen wanneer u als Nederlander in het buitenland woont

Woont u in het buitenland (d.w.z. buiten Nederland en de Caribische landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, en wilt u als Nederlander vanuit het buitenland stemmen?

Op 1 april 2017 is de Kieswet veranderd waardoor Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland hoeven zich nu maar één keer ‘permanent’ te registreren als kiezer in het buitenland.

Het registratieverzoek moet ingediend worden via de gemeente Den Haag met behulp van het daartoe bestemde registratieformulier, dat op de website van de gemeente Den Haag te vinden is. Click hier om naar het formulier te gaan. Daarna moet het formulier samen met een kopie van de paspoort of identiteitsbewijs van de kiezer terug naar de gemeente Den Haag worden gestuurd.

Bent u eenmaal opgenomen in het register, dan krijgt u van de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag, vóór elke verkiezing, het stembiljet per e-mail automatisch toegestuurd; wilt u uw stembiljet toch per post ontvangen, dan kunt u dat aangeven op het registratieformulier.

Met deze permanente registratie mag u stemmen alleen tijdens i) Tweede Kamerverkiezingen, ii) Europese Parlementsverkiezingen en iii) raadgevende referenda die in Nederland worden gehouden.

Voorwaarden voor registratie

Voor registratie als kiezer buiten Nederland gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont buiten Nederland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en u staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente (waaronder Bonaire, Sint Eustatius of Saba);
  • U heeft op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit;
  • Uw kiesrecht is niet ontnomen;
  • Op het moment van de aanvraag bent u 17 jaar of ouder. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.

Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezingen

Bent u tijdens een verkiezing of referendum in het buitenland voor bijv. werk, studie of vakantie, maar staat u wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba en wilt u stemmen? Click hier om meer informatie over hoe u kunt stemmen bij tijdelijk verblijf in het buitenland.

(Bronnen: Nederland wereldwijd en Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag)

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.