Nederland – Strafoverdracht (WOTS en WETS)

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat mensen na hun gevangenisstraf goed terugkeren in de maatschappij. Dan is de kans kleiner dat ze opnieuw in de fout gaan. Maar als je in het buitenland vastzit, is goed terugkeren in de maatschappij veel moeilijker.

Daarom is het soms mogelijk gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht.

Er zijn twee wetten voor strafoverdracht:
– WETS (binnen de Europese Unie)
en
– WOTS (buiten de Europese Unie)

Het gaat daarbij om:
– Nederlandse gedetineerden in het buitenland die hun gevangenisstraf in Nederland willen uitzitten
– buitenlanders die in Nederland in de gevangenis zitten en hun straf in het buitenland willen uitzitten

***

Strafoverdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie.

De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) voert de wetten voor strafoverdracht uit namens de minister.

IOS hoort bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gedetineerden. Het werkt met hen samen aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

Contact opnemen met IOS:

Bel de WETS en WOTS Informatielijn (geopend maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur):
-> vanuit Nederland: 08807 25 963
-> vanuit het buitenland: 00 31 8807 25 963

Ook advocaten en familieleden (alleen geregistreerde contactpersonen) vragen hebben over strafoverdracht kunnen dit nummer bellen.

-> of schrijf naar: IOS, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag (Nederland).

***

WOTS

Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen, de wet die strafoverdracht regelt.

Vanaf 1 november 2012 geldt de WOTS alleen voor:
landen buiten de Europese Unie (EU)

en voor
de EU-landen die de WETS (nog) niet hebben ingevoerd.

De WOTS geldt voor meer dan zestig landen in de wereld die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen (VOGP) hebben getekend of waar Nederland een verdrag mee heeft.

Lees verder het Wots-Informatieblad: Straf uitzitten in Nederland?

WETS

Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

Op 1 november 2012 trad een nieuwe wet in werking, de WETS: Daardoor zijn de regels voor strafoverdracht binnen de EU veranderd.

Vanaf 1 november 2012 geldt de WETS alleen voor:

landen binnen de EU die de WETS hebben ingevoerd (de WOTS vervalt).

In alle andere landen waarmee Nederland een verdrag heeft – ook buiten de EU – blijft de WOTS gelden.

Lees verder het Wets-Informatieblad: 
1) Straf uitzitten in Nederland? Procedure WETS bij overdracht UIT Nederland (voor buitenlandse gevangenen in Nederland)

Lees verder het Wets-Informatieblad:
2) Straf uitzitten in Nederland? Informatieblad voor Nederlandse gevangenen in de Europese Unie
Bij de WETS wordt uw straf voortgezet. Dat betekent dat de straf die u in het buitenland kreeg, in Nederland hetzelfde blijft. De zaak wordt niet nog een keer inhoudelijk behandeld door een Nederlandse rechter.

(Bron:  Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag)

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *